Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy resocjalizacyjnej nieletnich i dorosłych - kurs dla studentów kierunku pedagogika o module resocjalizacja