Pomiary napięcia, czasu i kąta przesunięcia fazowego