Kurs dla studentów programu ERASMUS dla przedmiotu "Numerical Methods"