Kurs dla studentów kierunku dla przedmiotu "Matematyka obliczeniowa"