Kurs dla studentów kierunku matematyka dla przedmiotu "Metody optymalizacji"