Przedmiot Komputerowe wspomaganie w technice obejmuje obsługę programu Excel powszechnie wykorzystywanego do różnego rodzaju obliczeń, w tym technicznych. Kurs ten skupia się na poznawaniu funkcji Excel, będących podstawą programu. Funkcje są wykorzystywane do obniżenia prawdopodobieństwa popełnienia błędu obliczeniowego, skrócenia czasu niezbędnego do obliczenia i zapełnienia większej wygody użytkowników. Prosty interfejs oraz intuicyjna obsługa programu są jego niewątpliwymi zaletami.