Konsultacje dla studentów Instytutu Prawo i Ekonomia.

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych (w tym rynku bankowego, pieniężnego, rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych), najważniejszych instrumentów finansowych i instytucji finansowych oraz reguł określających zasady ich funkcjonowania.