Kurs przeznaczony jest dla studentów IV roku (semestr zimowy) lingwistyki rosyjsko-chińskiej. W ramach poszczególnych modułów studenci zostaną zapoznani z wybranymi zagadnieniami literatury rosyjskiej XX wieku.

Kurs dla studentów I roku na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów na kierunku Administracja I-go stopnia. Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące instytucji ochrony prawa, w szczególności kurs porusza zagadnienia dotyczące uprawnień, zakresu właściwości oraz struktury organizacyjnej sądów powszechnych, administracyjnych, trybunałów, organów pomocy prawnej oraz kontroli legalności.