Pojęcie projektów badawczo-rozwojowych i zarządzania wiedzą. Proces przygotowania projektu badawczo-rozwojowego. Powołanie zespołu badawczego. Praca doktorska jako projekt badawczo-rozwojowy. „Twarde” i „miękkie” rezultaty projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez NCBiR oraz NCN. Projekt badawczo-rozwojowy w ramach konkursu NCN – Etiuda, Preludium.