Kurs przeznaczony dla

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku Filologia, specjalność: rosyjska semestr letni i zimowy w wymiarze 90 min tygodniowo. Forma zajęć: wykład