Proszę o utworzenie kursu dla wykładu oraz konwersatorium

kurs dotyczy przedmiotu Specjalistyczna pracownia logopedyczna - wczesna interwencja logopedyczna dla studentów kierunku pedagogika, moduł logopedia, rok III

Kurs do przedmiotu Terapia logopedyczna zaburzeń artykulacji dla studentów II roku, kierunek pedagogika, moduł logopedia.

Prowadzący: Magdalena Harmacińska-Kowalewska.