Kurs dla studentów 2 roku pedagogiki resocjalizacyjnej