Kurs dla studentów 1 roku pedagogiki resocjalizacyjnej